» » Tôm nòng nọc hại lúa ở khu vực Trung Nam nước Mỹ

Loài tôm nòng nọc (Tadpole shrimp) là loài gây hại ở các hệ thống trồng lúa tại California và gần đây ảnh hưởng của chúng tới các cánh đồng trồng lúa ở Missouri và Arkansas đã được phát hiện thấy.


Tôm nòng nọc ăn cây lúa non và làm bật rễ lúa trong quá trình tìm kiếm thức ăn, đồng thời hành vi tìm kiếm thức ăn của chúng khiến nước trở nên đục ngầu do đó làm giảm ánh sáng thâm nhập vào cây non ngập nước và gây cản trở sự phát triển của cây lúa.

Trong “Đánh giá về loài gây hại lúa gạo mới”, tôm nòng nọc (Notostraca: Triopsidae) tại vùng trung nam nước Mỹ và trong bài báo “Phương pháp thăm dò ruộng lúa vụ đông để phát hiện trước khi gieo trồng" - một bài báo về phương pháp tiếp cận mở mới trên Tạp chí Quản lý dịch hại tổng hợp, các tác giả cung cấp thông tin về vòng đời của tôm nòng nọc, mô tả một phương pháp mới để kiểm soát tôm nòng nọc trong ruộng lúa, và đưa ra những kết quả tìm kiếm cũng như công tác thực hiện quản lý. Trong bài báo, các tác giả thảo luận về đặc điểm sinh học của tôm nòng nọc, vòng đời, và phạm vi phân bố, cũng như các lựa chọn để kiểm soát chúng. Các tác giả cũng lưu ý rằng sau giai đoạn mạ, tôm nòng nọc có thể mang lại lợi ích bởi chúng ăn cỏ dại và côn trùng nhỏ.

L.H. (Theo ScienceDaily)

About Tin tức nông nghiệp

Chuyên tin tức nông nghiệp, chỉ tin tức nông nghiệp
«
Trước
Bài đăng Mới hơn
»
Sau
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply