» » Dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần (19.06.2017)

Ở các tỉnh thành phía Nam, các tỉnh chuẩn bị gieo sạ lúa thu đông 2017: Theo dõi diễn biến rầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để xuống giống không bị ngập úng và hạn chế rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

Ảnh minh họa

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ: Tiếp tục hại diện hẹp trên lúa đông xuân muộn, mạ mùa và lúa mùa sớm.

- Sâu đục thân 2 chấm: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng trên mạ Mùa và lúa sạ.

- Ốc bươu vàng, ruồi, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn, bệnh đạo ôn lá… tiếp tục gây hại trên mạ và lúa mùa cực sớm, sớm.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Ốc bươu vàng tiếp tục gây hại tăng trên mạ, lúa hè thu mới gieo cấy.

- Chuột tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa mới gieo cấy đến đẻ nhánh.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục gây hại tăng trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tiếp tục phát sinh gây hại gia tăng trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh. Bọ trĩ, tuyến trùng rễ, sâu keo... tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ trên mạ và lúa hè thu mới gieo sạ

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

- Trên lúa hè thu giai đoạn mạ, đẻ nhánh, đòng trỗ: Chuột hại cục bộ, sâu keo, bọ trĩ gây hại mức độ nhẹ; ốc bươu vàng tập trung gây hại vùng trũng, kênh mương.

- Trên lúa xuân hè giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh: Bệnh lem thối hạt, rầy nâu, rầy lưng trắng hại nhẹ.

Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: Phổ biến tuổi 1 - 3, xuất hiện trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình.

Các tỉnh chuẩn bị gieo sạ lúa thu đông 2017: Theo dõi diễn biến rầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để xuống giống không bị ngập úng và hạn chế rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

- Nguy cơ trong thời gian tới rầy nâu di trú truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá sang lúa thu đông giai đoạn mạ. Cần tích cực thăm đồng để phát hiện sớm và nhổ bỏ những cây lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá khi cây lúa còn dưới 30 ngày sau sạ để tiêu huỷ nguồn bệnh, hạn chế lây lan.

- Điều kiện thời tiết hiện nay thích hợp cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển, cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện bệnh và xử lý sớm.  

2. Trên cây trồng khác

- Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang gây hại mức độ nhẹ đến trung bình.

- Trên cây ngô: Sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh đốm lá ngô, bệnh khô vằn gây hại nhẹ, rải rác.

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tăng; bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm giảm nhẹ diện.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành tiếp tục gây hại.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu và bệnh thán thư gia tăng diện tích nhiễm.

- Cây điều: Bọ xít muỗi có xu hướng gây hại gia tăng, bệnh thán thư tăng về diện tích nhiễm.

Theo Cục Bảo vệ thực vật

About Tin tức nông nghiệp

Chuyên tin tức nông nghiệp, chỉ tin tức nông nghiệp
«
Trước
Bài đăng Mới hơn
»
Sau
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply