» » » Trung Quốc áp thuế tự vệ đối với đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch

Theo Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương), Bộ Thương mại Trung Quốc vừa ban hành Thông báo số 26 năm 2017 về việc áp thuế tự vệ đối với đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch từ nước ngoài, thời hạn áp thuế tự vệ là 3 năm, bắt đầu từ ngày 22.5.2017 đến ngày 21.5.2020.  

Ảnh minh họa

Sản phẩm bị áp thuế tự vệ bao gồm đường thô và đường thành phẩm nhập khẩu với mã HS theo Luật Thuế xuất nhập khẩu của Trung Quốc gồm: 17011200, 17011300, 17011400, 17019100, 17019910, 17019920, 17019990 (trong đó các mã HS 17011300, 17011400 thuộc Luật Thuế xuất nhập khẩu năm 2011 của Trung Quốc).

Thuế suất thuế tự vệ được áp dụng đối với đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch theo lộ trình giảm dần, cụ thể: từ ngày 22.5.2017 – 21.5.2018 là 45%; từ ngày 22.5.2018 – 21.5.2019 là 40%; từ ngày 22.5.2019 – 21.5.2020 là 35%.

Biện pháp này không áp dụng cho các sản phẩm đường nhập khẩu từ các quốc gia/khu vực đang phát triển (thị phần nhập khẩu không vượt quá 3% và tổng thị phần nhập khẩu từ các quốc gia/khu vực này không vượt quá 9%), trong đó có Việt Nam; nhà nhập khẩu cần cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ của các quốc gia/khu vực đang phát triển.

Tuy nhiên, nếu thị phần nhập khẩu trong một năm từ quốc gia/khu vực đang phát triển nào vượt mức 3% thì phía Trung Quốc sẽ áp dụng thuế tự vệ đối với đường nhập khẩu từ quốc gia/khu vực này vào năm tiếp theo trong thời hạn 3 năm áp thuế tự vệ theo thông báo nêu trên.

Trước đó, căn cứ Pháp lệnh về tự vệ và đề nghị của Hiệp hội Mía đường Quảng Tây (Trung Quốc), ngày 22.9.2016, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành Thông báo số 46/2016 về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với đường nhập khẩu vào nước này với lý do lượng đường nhập khẩu tăng đột biến gây ảnh hướng nghiêm trọng đến ngành mía đường trong nước.

Hiện Trung Quốc quản lý đường nhập khẩu bằng hình thức hạn ngạch thuế quan do Bộ Thương mại quy định, theo đó tổng lượng hạn ngạch nhập khẩu năm 2017 là 1,945 triệu tấn, trong đó 70% lượng hạn ngạch được dành cho doanh nhiệp nhà nước, còn lại cho các công ty tư nhân.

T.H (Báo Lao Động)

About Tin tức nông nghiệp

Chuyên tin tức nông nghiệp, chỉ tin tức nông nghiệp
«
Trước
Bài đăng Mới hơn
»
Sau
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply