» » Cần giảm lượng giống gieo sạ trong canh tác lúa (Video)

Theo Bộ NN & PTNN, thị trường tiêu thụ lúa gạo cạnh tranh gay gắt, giá bán khó có thể tăng cao hơn nữa. Vì vậy để đảm bảo lợi nhuận thì việc giảm thiểu chi phí đầu vào là hết sức cần thiết, trong đó giảm giống gieo sạ để có được mật độ thưa hợp lý là giải pháp căn cơ nhất để thực hiện được mục tiêu này...


Xem video chương trình "Nông nghiệp bền vững – Kỳ 1 tháng 7/2017: Cần giảm lượng giống gieo sạ trong canh tác lúa" được thực hiện bởi THVL:


About Tin tức nông nghiệp

Chuyên tin tức nông nghiệp, chỉ tin tức nông nghiệp
«
Trước
Bài đăng Mới hơn
»
Sau
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply