» » » Không chủ trương nuôi tôm thẻ chân trắng

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tại cuộc họp với các sở, ngành liên quan về việc quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vừa qua.

Lãnh đạo các sở, ngành bàn giải pháp quản lý nuôi tôm thẻ trên địa bàn tỉnh

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp, từ năm 2014 đến nay, Sở đã tổ chức nhiều cuộc họp tuyên truyền, vận động các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng và cho thực hiện cam kết không được tái thả nuôi nhưng vì lợi ích kinh tế, người dân vẫn tiếp tục thả nuôi. Tổng diện tích thả nuôi từ đầu năm 2017 đến nay là 271,3ha, riêng huyện Tam Nông là 263,6ha

Theo đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) khẩn cấp hoàn chỉnh lại văn bản báo cáo về tình hình nuôi tôm thẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, để UBND tỉnh báo cáo về Bộ NN&PTNT và đề xuất Bộ có ý kiến chính thức với tình hình xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (về tình hình thực tế và quy định quản lý nhà nước của ngành hiện nay).

Trong khi chờ Bộ NN&PTNT trả lời, các địa phương phải thực hiện theo các quy định hiện hành là: Không chủ trương nuôi tôm thẻ trên vùng nước ngọt; quản lý nuôi tôm thẻ theo hiện trạng, trong đó hiện trạng phải có sự quản lý của các ngành chức năng về các chỉ tiêu môi trường, dịch bệnh và thực hiện các giải pháp về thực nghiệm sản xuất, nghiên cứu đề tài khoa học về việc nuôi tôm thẻ trên vùng nước ngọt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo Tổng cục thủy sản phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị đánh giá việc nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt và có giải pháp quản lý kịp thời.

MN (Báo Đồng Tháp)

About Tin tức nông nghiệp

Chuyên tin tức nông nghiệp, chỉ tin tức nông nghiệp
«
Trước
Bài đăng Mới hơn
»
Sau
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply